1. Tàu cao tốc Vân Đồn – Minh Châu và ngược lại:
  • Thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần: 120.000 đ/ người lớn/lượt.
  • Thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần: 140.000 đ/người lớn/lượt.
  • Trẻ em từ 1 tuổi đến dưới 6 tuổi: 100.000 đ/bé/lượt, cuối tuần: 120.000 đ/bé/lượt.
  • Thời gian chạy: 45 phút/chặng
  • Liên hệ đặt vé: 0376.140.124
 2. Tàu cao tốc Vân Đồn – Quan Lạn và ngược lại:
  • Thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần: 140.000 đ/ người lớn/lượt.
  • Thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần: 160.000 đ/người lớn/lượt.
  • Trẻ em từ 1 tuổi đến dưới 6 tuổi: 120.000 đ/bé/lượt, cuối tuần: 140.000 đ/bé/lượt.
  • Thời gian chạy: 45 phút/chặng
  • Liên hệ đặt vé: 0376.140.124
 3. Tàu cao tốc Vân Đồn – Cô Tô và ngược lại
  • Thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần: 230.000 đ/ người lớn/lượt.
  • Thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần: 250.000 đ/người lớn/lượt.
  • Trẻ em từ 1 tuổi đến dưới 6 tuổi: 150.000 đ/bé/lượt, cuối tuần: 170.000 đ/bé/lượt.
  • Liên hệ đặt vé: 0376.140.124
 4. Tàu gỗ (2 tiếng/chặng)
  • Đầu tuần: 80.000 đ/người.
  • Cuối tuần: 100.000 đ/người.
 5. Du thuyền:
  • Giá vé: 150.000 đ/người.
 6. Đoàn đông: Gọi điện ngay để thương lượng về giá. 0376.140.124
Tàu cao tốc Vân Đồn – Minh Châu
Tàu gỗ Vân Đồn – Minh Châu